© 2018 by Ster Hoogezand. Proudly created with

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White Twitter Icon

Stichting Ster Hoogezand  Kerkstraat 243, 9603 AG Hoogezand

info@sterhoogezand.nl 

Tel: 0598-325503  

LİNKS

01

Stichting Ster Hoogezand is opgericht vanuit de overtuiging dat de cliënt de zorg moet kunnen ontvangen die het verdient. Omdat de zorg wordt geleverd door de medewerker is deze een belangrijk onderdeel in het bereiken van deze doelstelling. Ster Hoogezand richt zich daarom ook op het creëren van prettige werksferen voor haar medewerkers zodat deze kunnen doen waar zij goed in zijn: zorgverlening voor zorgbehoevenden.

Wij hebben de volgende kernwaarden geformuleerd die voor ons bepalend zijn voor de wijze waarop wij onze organisatie willen inrichten en onze werkzaamheden willen doen:

 1.De zelfredzaamheid van de patiënt staat voorop

We helpen de cliënt met het formuleren van zijn of haar zorgvraag en de invulling daarvan via mantelzorgers en thuiszorgverleners om de cliënt zoveel mogelijk in staat te stellen zelfstandig te blijven wonen.

 2.Beperkt aantal zorgverleners bij de cliënt

We proberen de te verlenen zorg zoveel mogelijk te combineren en uit te laten voeren door één zorgverlener.

 3.Eén direct aanspreekpunt

Er is voor de cliënt, mantelzorger en huisarts één aanspreekpunt; de zorgcoördinator.

 

 • MISSIE & VISIE ;

 

VISIE

 

“zorg op maat”
wij willen onze cliënten een bijdrage leveren aan kwaliteit van het leven met behoud van het zelfstandigheid. Dit is het uitgangspunt van onze zorgvisie. Verantwoordt te werk gaan, rekening houdend met de status van de cliënt.

 

MISIE

 

Het is onze plicht om voor de ouderen te zorgen die voor onze toekomst hebben gezorgd. Met dit reden zal onze thuiszorg gericht zijn op het zelfredzaamheid en zelfstandigheid te vergroten.

 

 • Klachtenreglement

 

 • Privacyreglement

 

Privacy
De wet bescherming persoonsgegevens is sinds september 2001 van kracht. Door de invoering van deze wet zijn instellingen, waaronder thuiszorg organisaties, gehouden om de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens inzichtelijk te maken.

Het doel van de privacyreglement is, de cliënten op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurd en welke rechten een cliënt heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

Download hier de                                     van Ster Hoogezand.

De klachtenregeling heeft tot doel een rechtvaardige en accurate behandeling van klachten en ernstige gewetensbezwaren mogelijk te maken voor ieder persoon.


 

 • Cliëntenraad

 

 • BTN ; Stichting Ster Hoogezand is aangesloten bij (BTN) Branchebelang Thuiszorg Nederland. BTN is een branchevereniging voor zorgondernemers.

  voor meer informatie;

 

 

 • ISO 9001-2015

 

 • Algemene voorwaarden;

 

Stichting Ster Hoogezand hanteert de algemene voorwaarden van BTN. Zij zijn tot stand gekomen in overleg met de consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) en de zorgaanbieders.